Tijdrit IJsclub Nut en Vermaak

Tijdrit IJsclub Nut en Vermaak

Afgelopen vrijdag organiseerde de Stompwijkse IJsclub opnieuw de jaarlijkse wielertijdrit.

Na enkele weken van voorbereiden en lobbyen stroomden vooral de laatste week de inschrijvingen binnen en konden we een startlijst met 35 namen opstellen. Helaas was bij de jeugd en de dames de animo niet zo groot, dus daar gaan we het komende jaar aan werken.

Nadat alle rugnummers waren uitgedeeld en de seingevers hun plek langs het parcours rond de Vogelplas hadden ingenomen, gingen om 19.01u als eerste de meisjes t/m 16 jr. van start. Net als bij de jongens waren dit er maar 2, maar ze reden wel allen sneller dan vorig jaar. Joëlle Delanghe en Bart van Santen waren de winnaars. Bij de dames dit jaar maar 1 deelneemster, maar zij was daarom niet minder gemotiveerd om een goede tijd te zetten. Met een gemiddelde snelheid van 41,0 km/u reed Marieke Kerkvliet naar een zeer sterke tijd van 19:18 en was daarmee even snel als de snelste man bij de Veteranen. Bij die Veteranen(40+) gingen maar liefst 20 mannen van start. Daarbij ging het niet alleen om de overwinning, maar soms ook om de onderlinge strijd tussen broers, vrienden en fietsmaatjes. De snelste tijd werd gereden door Arno van Rijn. Het podium bij de senioren heren werd geheel bezet door de 3 Zoeterwoudse deelnemers. Uitschieter was Glenn van Nierop die met een tijd van 17:37 zijn eigen parcoursrecord met 22 seconden scherper stelde.

Zoals uit bijgaande uitslagenlijst blijkt deden in totaal 11 mannen voor het eerst mee met de tijdrit en reden 14 deelnemers een nieuw persoonlijk record.

Na afloop vertrokken vrijwel alle deelnemers en vrijwilligers naar de kantine van Stompwijk ’92, waar de podiumklanten bekend gemaakt werden en de bloemen, bekers en medailles werden uitgereikt.

De tijdrit was niet mogelijk zonder de hulp van de diverse vrijwilligers die ons o.a. hielpen met het beveiligen van de bochten, uitdelen en opspelden van de rugnummers en het noteren en verwerken van de tussen- en eindtijden. Daarnaast hadden we 2 ervaren mannen die zorgden dat iedereen op het juiste moment vertrok en vonden we ook nog een EHBO-ster die gelukkig niet in actie hoefde komen. We danken allen voor hun medewerking en hopen volgend jaar weer een beroep op ze te mogen doen. Ook danken we Stompwijk ’92 voor het beschikbaar stellen van de kantine en Garage Janson voor de sponsoring van de prijzen.

Tot volgend jaar.

Tijdritcommissie IJsclub Stompwijk

Patrick, Frank en Arno

Voor uitslagen zie site IJsclub Nut en Vermaak