Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk

Raadsbesluit 1 juli 2015: aan de slag!

Op 1 juli heeft de gemeenteraad gekozen voor variant B en besloten het daarvoor benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.  Dit betekent dat we door kunnen gaan met het voorbereiden van de aanbesteding voor de reconstructie Stomwpijkseweg en Dr. van Noortstraat. En we kunnen doorgaan met het uitwerken van de verbindingsweg fasen 1 en 2, waarbij de verbindingsweg over het tracé van de bestaande Huyssitterweg zal lopen. Om de Huyssitterweg optimaal en vooral veilig in te richten, wordt samen met bewoners en bedrijven in een ontwerpatelier de nieuwe inrichting meer in detail uitgewerkt. Dit ontwerpatelier zal na de zomervakantie (september) plaatsvinden, maar binnenkort kunnen betrokkenen daarvoor een uitnodiging tegemoet zien.  

Werkzaamheden

Ter voorbereiding op de komst van de nieuwe verbindingsweg wordt deze week de woning aan Dr. van Noortstraat 171 en de schuur op Westeinderweg 2b gesloopt. Firma van der Krogt voert de werkzaamheden uit.  

Tijdelijke maatregelen Stompwijkseweg

De kade en weg ter hoogte van Stompwijkseweg 92 en Dr. van Noortstraat 4 zijn erg slecht. Om te zorgen dat de weg veilig en begaanbaar blijft, wordt in week 29 (vanaf 13 juli) de kade aan de zijde van  de Stompwijkse vaart tijdelijk verstevigd. Maximaal twee dagen zal een vrachtwagen 1 rijbaan blokkeren, zodat bigbags (zakken met puin) in het water tegen de kade aangezet kunnen worden. De uitvoerder, firma Meeuwisse BV, zet verkeersregelaars in om het verkeer om de werkzaamheden te leiden. De Stompwijkseweg blijft gewoon open.   

Onveilige situatie? Bel of mail het Meldpunt Openbare Ruimte (MOR)

Om te zorgen dat de Stompwijkseweg en Dr. van Noortstraat tot de reconstructie en herinrichting veilig en begaanbaar blijven, voert de afdeling Stadsbeheer wekelijks controles uit en treft zo nodig direct maatregelen aan de weg. Mocht u zelf een onveilige situatie aantreffen die om snel ingrijpen vraagt, dan kunt u dit melden bij het MOR (zie rechterkolom op www.lv.nl).