Gemeente neemt opdrachtgeverschap Kulturhus over

Gemeente neemt opdrachtgeverschap Kulturhus over

Het Dorpshuis, de Maerten van den Veldeschool, Kinderopvang Zoeterwoude, Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West en de Bibliotheek Aan de Vliet hebben de ambitie om in het Kulturhus onder één dak samen te werken. Deze partijen willen zo een op elkaar afgestemd aanbod van basisvoorzieningen op het gebied van welzijn, cultuur, basisonderwijs en kinderopvang in Stompwijk in stand houden en uitbreiden.

Het college van burgemeester en wethouders hecht groot belang aan deze prachtige voorziening voor Stompwijk en heeft besloten om als opdrachtgever van het project Kulturhus op te treden. Het streven is om na de zomer het plan op de markt brengen.