Parochieberichten

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Zaterdag  1 aug.   19.00 uur    Geen viering

Zondag     2 aug.  11.00 uur   Eucharistie viering m.m.v. Parochiekoor.

                                             Voorganger: Pater v. Duijnhoven.

Misintenties:

Zondag 2 aug. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie. Kees v. Dijk, Ouders v. Boheemen- v.d. Krogt, Toos v. Boheemen-Warmenhoven, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk- Ham, Cor en Nel Verhagen-Kerkvliet, Arie en Rika v. Santen- Verhagen, To v.d. Bos- de Vreede, Jan v.d. Bos, Martien v.d. Bos, Bep Luiten- Stijnman, Fer Disseldorp, Thijs Klijn, Arnold Janson, Sjaak Disseldorp, Leo Smits, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer- v.d. Bosch, Bep Smits- Enze, Elisabeth v.d. Burg- Berndsen,     Piet v. Schie, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Elisabeth v. d. Salm- Bierhuis,  Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek-v.d. Meer, Corrie Wensveen- Onderwater.

 Kerkhulpen                                         Kosters           Lectoren           Misdienaars

Zondag 2 aug.  11.00 uur                     A. Hilgersom        Jan Havik          geen

 

Mededelingen vanuit het secretariaat

Columbarium, voor het in gebruik nemen van een nis, in het columbarium, kunt U contact opnemen met het secretariaat.

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Aan melden via het secretariaat.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld. 

Contact via het secretariaat