Oproep aan bewoners en bedrijven van Stompwijkseweg en Doctor van Noortstraat

OPROEP aan bewoners en bedrijven van Stompwijkseweg en Doctor van Noortstraat

In verband met de voorbereiding van de reconstructie van de Stompwijkseweg en de Doctor van Noortstraat roept de gemeente bewoners en bedrijven van deze wegen op om zogenaamde ondergrondse inlaten bij de gemeente te melden. Een inlaat is een buisverbinding waarmee vanuit de Stompwijksevaart voor diverse doeleinden water naar de woningen en/of de polder wordt getransporteerd. Uit diverse onderzoeken en gesprekken met bewoners is gebleken dat er in de Stompwijkseweg en de Doctor van Noortstraat mogelijk meer inlaten aanwezig en in gebruik zijn dan er bij het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Leidschendam-Voorburg bekend zijn.

Als de aanwezigheid en/of het gebruik van de inlaten niet bekend zijn, worden deze tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dicht gemaakt en/of verwijderd. Om te voorkomen dat dit tot teleurstellingen of vervelende gevolgen voor u leidt, wordt u gevraagd dit te melden.

U kunt de bij uw pand aanwezige of in gebruik zijnde inlaat melden tot uiterlijk 19 december 2015 door een e-mail te sturen naar Erdal Avan van de gemeente Leidschendam-Voorburg (emailadres: e.avan@lv.nl) met de volgende vermelding:

Straat: Stompwijkseweg / Doctor van Noortstraat*

Huisnummer: ……….. (invullen)

Inlaat: wel / niet aanwezig*

Inlaat: wel / niet in gebruik*

* svp doorhalen wat niet van toepassing is

De gemeente bedankt u bij voorbaat voor uw medewerking.