Katholieke Bond voor Ouderen Stompwijk

Katholieke Bond van Ouderen Stompwijk

Nieuwsbrief december no 1

Sinterklaasfeest

Dinsdag 1 december komen Sinterklaas en Zwarte Piet weer op bezoek bij de Soos. Zoals gewoonlijk beginnen wij deze dag om 10.00 uur met koffie met banketletter en de nodige versnaperingen. Het bestuur verzorgt deze dag verder met een heerlijke lunch, een bezoek van de dansgroep onder leiding van Maria v. Santen. Deze groep vermaakt ons met hun optreden in de zaal. Hierna hopen wij dat de Sint met zijn Pieten bij ons op visite komen.

In  grote boek staan weer de bijzonderheden opgetekend, van hen die dit jaar ondeugend en/of braaf zijn geweest. We laten ons verrassen.

De kosten van deze dag voor de Soosleden bedragen € 2,— per persoon, te betalen aan Jan Duyvestijn.

 Kerstviering van de KBO

Vanaf donderdag 17 december zijn alle KBO–leden genodigd om zich in te laten schrijven voor deelname aan de kerstviering van de KBO. Deze dag begint om 10.00 uur in de H. Laurentiuskerk met een Eucharistieviering, hierin gaat pastoor Broeders ons voor met de kerstoverweging en het parochiekoor met kerstgezangen. Na afloop van de viering gaan wij naar Het Blesse Paard waar de koffie met wat lekkers voor ons klaar staat. Na de koffie worden wij door de bediening van een alcoholische versnapering voorzien.

Tijdens het nuttigen hiervan staat het een ieder vrij om kerstgedachte of gedichten met de aanwezigen te delen, dit in overleg met de vicevoorzitter.

In de middag worden wij verwend met een heerlijk diner, deze bestaat uit 5 gangen met allemaal heerlijke gerechten, klaargemaakt door Trevor en zijn team. Tijdens het nuttigen van deze gerechten brengt het koor “Op hoop van Zegen” begeleid door Arie Paardenkoper bekende en minder bekende kerstliederen, iedereen mag mee zingen.

Zowaar weer een prachtige dag die wij op weg naar de feestdagen niet mogen missen.

De kosten voor deze dag bedragen € 55,00 per persoon, hierin is alles inbegrepen.

Inschrijving voor deze dag bij penningmeester Jan Duyvestijn per e-mail deorchidee@casema.nl of per telefoon 0620651862, betalen geschiedt door het bedrag over te maken op Rabo rekening NL04RABO0375349243 t.n.v. KBO – Stompwijk.

Wij hopen u graag te zien op deze dag en wensen u een fijne kerstviering.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de KBO – Soos,

Secr. Antoon van Santen