Openbare Adviesraadvergadering op woensdag 2 december in Het Blesse Paard

Uitnodiging  

U bent van harte welkom op de Openbare Adviesraadvergadering op woensdag 2 december in Het Blesse Paard restaurant. 

Agenda 2 december 

Locatie: Het Blesse Paard te Stompwijk 

18.30 uur          Opening en inspreken

                        (graag bij aanvang aanmelden bij Ank v.d. Poel)

                        Mededelingen en ingekomen stukken

                       Verslag vorige adviesraadvergadering van 13 april en doornemen actiepunten

18.45 uur         Presentatie Infrastructuur/bereikbaarheid Stompwijk door de heer De Hoon

                       Bespreking stand van zaken:

                       renovatie Stompwijkseweg

                        Rondweg en herinrichting Dr van Noortstraat

19.10 uur          Presentatie Bestemmingsplan Kern Stompwijk door de heer Van der Wiel

19.25 uur          Algemene rondvraag en afsluiting

19.30 uur          Inloopavond Bestemmingsplan Kern Stompwijk

 U kunt uw inbreng leveren tijdens deze openbare Adviesraadvergadering. Op deze manier hopen wij als Adviesraad iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen.  Een verbetering van de huidige infrastructuur en voorzieningen gaat alle Stompwijkers  aan.  

Namens  Adviesraad  Stompwijk,

Ank van der Poel (secretaris)