Parochieberichten

Weekvieringen in de RK Parochiekerk  H. Laurentius

Donderdag  3 dec.  20.30 uur  Wijkkontakten bijeenkomst in de pastoriezaal.

Zaterdag     5 dec.  19.00 uur  Geen viering. 

Zondag       6  dec.  11.00 uur  Woord- en gebedsviering met parochiekoor

2e zondag v.d. Advent       Voorganger :Marianne Turk.                                                                                                                  

Misintenties: zondag 6 dec. 11.00 uur: voor de armen en overleden weldoeners van de parochie, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, Kees v. Dijk, Arie en Rika v. Santen- Verhagen, Bert de Jong, Lena de Jong v. d. Geest, overleden ouders Vreeswijk -v. Leeuwen, Cees v.d. Geest, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk-Ham, Cor en Nel Verhagen- Kerkvliet, Riet v.d. Horst- Knijnenburg, Sjanie Waaijer-v.d. Bosch, Bep Smits-Enze, Elisabeth v.d. Burg-Berndsen, Piet v. Schie, Riet v. Rijn- v.d. Sande, Elisabeth v. d. Salm-Bierhuis, Jan v. d. Bos, Piet Oliehoek, Jan v. Santen, Annie Olijhoek-v.d. Meer, Corrie Wensveen- Onderwater, Nico Knijnenburg, Theo v.d. Meer, Jan v. Wijk, Cornelia v.d. Salm-Luk en Max van Dijk.

Kerkhulpen:                        Kosters                  Lectoren             Misdienaars

Zondag 6 dec.  11.00 uur    Adriaan Hilgersom      Rienus Odijk         geen