Opbrengst Collecte MS Fonds

Ondanks het gebrek aan collectanten, heeft de collecte toch nog € 3.18,— opgebracht.

Heeft u de collectant gemist?

U kunt alsnog een bijdrage overmaken op:

IBANnummer NL 92 INGB 000005057. 

Dank u wel, Carry v.d. Heyden