Oranje Fonds zegt € 1.400,– toe voor extra activiteiten Dorpshuis

Oranje Fonds zegt € 1.400,- toe voor extra activiteiten in het Dorpshuis

Het Oranjefonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met € 27,4 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten , minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. De vrijwilligers van het Dorpshuis zijn dan ook erg opgetogen over de toekenning van €1400,– van het Oranjefonds.

Er is een plan ingediend om, door het jaar heen, leuke middagen te organiseren voor de oudere inwoners van Stompwijk. De activiteiten organiseren we in samenwerking met het bestuur van de KBO.

Wanneer is de eerste activiteit:

Dinsdag 29 december vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur. Dit is tijdens de kerstvakantie van de soos.

Wat kunt U verwachten? Een gezellige spelletjesmiddag tussen Kerst en Oud en Nieuw, als invulling voor de donkerste dagen van het jaar. We kunnen alle kanten op, van klaverjassen en bridge tot rummikub en scrabble. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Door het organiseren van gezellige middagen zorgen we voor de inwoners dat ze elkaar kunnen ontmoeten, een praatje kunnen maken maar ook een beroep op elkaar kunnen doen tijdens de donkere dagen.

Ook kunt U zelf uw ideeën voor een volgende bijeenkomst bij ons vertellen.

Wij denken zelf aan het verzorgen van een muziek, film, zang of dansmiddag. Door de toekenning van de bijdrage worden we in staat gesteld deze middagen laagdrempelig te organiseren.

U kunt zich aanmelden voor deze middag bij Jetty Noordzij telnr: 071-5802634 of vrijdagmorgen tijdens de inloop of bij de KBO op dinsdagmiddag, beide in het Dorpshuis.

We hopen op veel aanmeldingen en zo een gezellige middag met elkaar te beleven.

De vrijwilligers van het Dorpshuis: Lies van den Akker, Anneke van Bemmelen en Jetty Noordzij