Schrijfmarathon Amnesty International

Schrijfmarathon Amnesty International

Donderdagochtend 10 december was er veel te doen voor de vrijwilligers van Stompwijk. In het Dorpshuis was een compleet team van 16 personen druk in de weer om kerststukjes te maken voor de ouderen en de zieken in het dorp. Omdat daar dus voldoende mensen waren viel mijn oog op het bericht van Amnesty International dat op deze dag, de Internationale dag van de Rechten van de Mens, een wereldwijde schrijfmarathon werd gehouden.

Ik heb Joke van der Horst gebeld (06-50858495) of er nog hulp nodig was en hier reageerde zij positief op. Om half elf ben ik naar de pastorie gegaan, even kennis gemaakt met Joke en Maartje de Boer (06-33823681) die samen proberen om deze schrijfacties in Stompwijk te organiseren.

Alle papieren lagen klaar, er waren door Amnesty 6 personen geselecteerd om aan te schrijven, een brief naar henzelf in gevangenschap en een brief naar de regering, de gevangenisdirectie, de koning of een andere instantie om mee te werken aan het in vrijheid stellen van deze gewetensgevangenen.

De mensen die aangeschreven worden zitten meestal gevangen omdat zij opkomen voor hun medemens. Mensen die een vrije pers willen, opkomen voor vrouwenrechten, een onafhankelijke rechtspraak of godsdienstvrijheid.

Wij leven hier in vrijheid en kunnen onze mening met iedereen delen, in andere landen is dat vaak niet zo vanzelfsprekend. Rinus Odijk kwam langs met een heerlijk bakkie koffie en met elkaar hebben wij toch aardig wat brieven geschreven en op de bus kunnen doen.

Om deze acties succesvol te houden, is het noodzakelijk dat er vaker brieven geschreven worden, er is nog veel te doen!

Wij hebben met elkaar afgesproken om op de derde donderdag in januari (de 21 ste) nogmaals een schrijfochtend te houden in de pastorie. Ben je ook voor vrijheid en voor de rechten van de mens en heb je tijd die ochtend,

dan ben je van harte welkom om met ons mee te schrijven.

Ria Luiten