Veenpoldersweg Stompwijk officieel geopend 

Samen met vele inwoners van Stompwijk opende Astrid van Eekelen, wethouder project Bereikbaar Stompwijk, woensdag 22 juni officieel de Veenpoldersweg: “Deze nieuwe rondweg is een grote aanwinst voor de bereikbaarheid en veiligheid van Stompwijk.” De Veenpoldersweg is de nieuwe weg voor doorgaand verkeer rond de woonkern van Stompwijk. Van Eekelen: “We zijn blij met deze nieuwe weg. Het verbetert de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid voor de inwoners. Landbouwvoertuigen en (vracht)verkeer hoeven nu namelijk niet langer door de dorpskern, maar kunnen eromheen rijden.”

Eerste rit op nieuwe weg

De feestelijke opening ging onder andere gepaard met luid getoeter uit een truck van de bekende Stompwijkse rallycoureur Aad van Velsen. Na het doorknippen van het lint, waarmee de weg officieel werd geopend, reed Van Eekelen met hem de eerste rit op de nieuwe weg, op de voet gevolgd door inwoners, belanghebbenden en andere betrokkenen bij de aanleg van de weg.

Complex werk

In augustus 2019 is gestart met de voorbereidingen voor het aanleggen van de Veenpoldersweg en de bruggen over de Nieuwe Vaart en Stompwijksevaart. De aanleg heeft langer geduurd dan gepland. Tijdens de uitwerking van het wegontwerp kwamen technische vraagstukken naar voren die de uitvoerbaarheid complexer maakten dan voorzien. Met name voor de brugontwerpen was dat het geval. Ook moest de weg deels op palen worden gefundeerd vanwege de ondergrond. Van Eekelen: “Dat de planning uitliep was een teleurstelling. Gelukkig is het ondanks de tegenslagen gelukt en hebben we nu een prachtige nieuwe rondweg, die mede door de betrokkenheid en samenwerking met de klankbordgroep en Adviesraad Stompwijk is aangelegd.”

De weg is ruim 2 kilometer lang en heeft in totaal 3 nieuwe bruggen: de Gemaalbrug over de Nieuwe Vaart als landmark van de Westeinderpolder en 2 bruggen over de  Stompwijksevaart. De weg heeft -vanwege de ligging in een landelijke omgeving- geluidsarm asfalt.

Uit de toespraak van de afscheidnemende Ad de Hoon

Omgevingsmanager Bereikbaar Stompwijk

Ad heeft zich jarenlang met het project bezig gehouden en de feiten voor ons nog eens op een rijtje gezet.

Vanaf 2014 wat opvallende cijfers bij elkaar gezocht:

· 21 aankooptransacties eigendommen

· 4 ontwerp ateliers met bewoners/bedrijven om tot het uiteindelijke tracé en ontwerp te komen

· 3 raadsbesluiten voor tracé, ontwerp, budget en bestemmingsplan

· 18 zienswijzen bij gemeenteraad, 2 beroepen bij Raad van Staten tegen bestemmingsplan

· 3 procedures voor planschade n.a.v. bestemmingsplan

· 1 procedure uitvoeringsschade (nadeelcompensatie)

· 3 aannemers (Vd Krogt, KWS, Van Hattem en Blankevoort)

· een investering van ruim € 13 miljoen

1 jaar vertraging in de start uitvoering;

1 jaar vertraging in de oplevering dus eigenlijk hadden we hier in 2020 moeten staan!!

Bij elkaar:

· 144 vergaderingen van het gemeentelijke Projectteam en

·   33 vergaderingen van de klankbordgroep Bereikbaar Stompwijk