Afsluitingsviering door het E.M.S koor

Zondag 26 juni zong het E.M.S. Koor tijdens de viering. Het was een viering waarin we afscheid hebben genomen van onze pianist-dirigent Michel van Eerden. Ruim 20 jaar heeft hij ons begeleid met zijn pianospel!

Een pianist die muziek in hoofd en handen heeft!! Deze gave en dit talent, heeft hij gebruikt om vieringen in de kerk mooi te maken .

Wij hebben veel geleerd van hem. Veel zelfgeschreven liederen zitten in ons repertoire. En tijdens de repetities werd er ook nogal eens afgedwaald doordat een melodie of lied ter sprake kwam en dan  klonk door de kerk ineens een heel ander lied. En dat alles zonder muziek op papier! Ook hebben we altijd meegeleefd met de dingen die hij meemaakte in taxi en bus, en dat waren er vele!

Na de viering werd hij toegesproken door Rienus Odijk, waarbij hij vanuit de parochie een mooie kaars en bloemen voor Loura kreeg aangeboden. Vanuit het koor was er een lekkere fles wijn en een cadeaubon.

Door Nel werd teruggekeken op gebeurtenissen in de loop van 20 jaar. Michel trouwde met Loura, wij zongen, en een gezellige receptie volgde.

Zijn 50ste verjaardag vierden we met een concert in Zoetermeer. Ook de
Mariaviering die Michel samen met Marianne organiseerde, werd gememoreerd. Ook dit was een succes. Ook het 50-jarig bestaan van het koor werd groots gevierd. Dit waren hoogtepunten uit de fijne tijd waarin wij konden meegenieten van zijn talent!  Hij heeft  jarenlang ook de tekstgroep versterkt, en meegedacht om de vieringen van passende teksten te voorzien. Verdrietige
dingen, waarin hij ook meeleefde kwamen op ons pad in die 20 jaar. 

Nieuwe uitdagingen zijn er nu voor hem! Onregelmatige werktijden maken het voor hem te moeilijk bij ons door te gaan.

Met een danklied en een passend cadeau hebben wij hem bedankt en verrast.

Vanaf deze plaats willen we hem nogmaals bedanken voor al het werk en de tijd die hij aan ons koor heeft gegeven.

We gaan hem missen! Maar wensen hem veel succes met alles wat op zijn pad komt, we weten zeker dat hij zijn muziek talent altijd zal inzetten voor de gemeenschap. Muziek maakt je vrolijk!!

Wij gaan als E.M.S verder met Truus. Heel fijn dat zij ons gaat begeleiden! 

We weten dat ook zij heel veel talent heeft. Dus gaan we in september met goede moed weer starten met het E.M.S om de Eigentijdse vieringen op te luisteren. Fijne vakantie 

Het bestuur E.M.S