Spreekuur gebiedsregisseur vervalt

Door omstandigheden, komt het spreekuur van dinsdag, 13 september,  van 19 tot 21 uur te vervallen. Op 3 oktober is het eerstvolgend spreekuur. 

Vriendelijke groet, Penchi Harteveld