Spreekuur gebiedsregisseurs oktober

Vindt u het belangrijk dat uw wijk veilig en leefbaar blijft? En heeft u daar vragen over aan de gemeente en/of de politie? Of heeft u goede ideeën voor uw straat, buurt en/of wijk? Dan kunt u terecht bij gebiedsregisseur Penchi Harteveld of wijkagent John Heij.

Zij kennen uw straat, buurt en de wijk en weten wat er leeft onder inwoners. Ook staan zij in contact met andere organisaties, zoals woningcorporaties en jongerenwerk. Samen met u kijken zij graag naar wat nodig en mogelijk is om uw idee uit te voeren en hoe de gemeente of andere organisaties hierbij (financieel) kunnen ondersteunen. 

Wanneer is er spreekuur in oktober?

Spreekuur wijkagent Stompwijk (John Heij)

Maandag 3 oktober

13:00 – 15:00 uur

Locatie: Het Dorpspunt, Doctor van Noortstraat 92 in Stompwijk

Vooraf aanmelden voor het spreekuur is niet nodig.