Samenwerking Boon met Dorpsketting

Ook wij als Dorpsketting hebben een nieuwtje te melden, want met de opening van de winkel, zullen voortaan in 4 pagina’s alle aanbiedingen uit de folder in de Dorpsketting geplaatst worden.  De Dorpsketting is vooral de laatste jaren bezig met de afweging papier<->digitaal.  Digitaal is niet meer weg te denken, maar de opmars gaat langzamer dan gedacht. 

Papier is 1, 2, 3 niet weg en zeker niet in Stompwijk. Met een teruglopend advertentie aanbod, is de stap naar een betaald abonnement inclusief bezorging enkele jaren geleden al gezet. Vooral voor verenigingen, stichtingen etc. willen we het graag goedkoper en gemakkelijker maken, zodat zij hun activiteiten niet alleen via eigen ‘digitale’ kanalen maar juist ook breed in het dorp kunnen verspreiden.

Doelstelling is dat we stapsgewijs voor de verenigingen de kosten afbouwen. Met de folder in de Dorpsketting hoopt het bestuur dit versneld te doen. Enerzijds hopen we dat weer meer mensen hierdoor een abonnement nemen en anderzijds levert Robert hierdoor indirect weer een bijdrage aan het Stompwijkse verenigingsleven. Allemaal blij! 

Redactie Dorpsketting Leo