Spoeddebat over bouw Vlietland-Noord

De gemeenteraad komt op woensdag 1 februari in een extra zitting bijeen om te praten over het plan 222 recreatiewoningen te gaan bouwen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Het debat is aangevraagd door de oppositiepartijen CDA, GroenLinks, PvdA, SP en ChristenUnie.

Aanleiding is een brief die de Commissaris der  Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, heeft geschreven aan het college van B&W en de gemeenteraad in Leidschendam-Voorburg over een onjuiste weergave van de rol van de provincie in de doorontwikkeling van Vlietland Noord. Smit verwijst daarbij naar een brief van B&W aan de gemeenteraad van 6 december 2022.

In de brief van Smit worden de beweringen van het college van B&W lijnrecht tegengesproken daar waar het gaat over de rol van de provincie in de doorontwikkeling van Vlietland. De vijf oppositiepartijen zijn daar niet van gediend: ‘Wij willen als gemeenteraad een besluit nemen op basis van feiten. Het feit dat de provincie ons een brief moet sturen, terwijl het college ons andere feiten voorhoudt, is verwarrend. We kunnen niet anders dan om opheldering vragen. We willen duidelijkheid als gemeenteraad. Een spoeddebat hierover is nodig. Een second opinion op het advies van de huisadvocaat ook. En wel zo snel als mogelijk’, aldus de vijf in een verklaring.