Informatie Vormsel 2023

Op zaterdag 4 november 2023 zal het Vormsel worden toegediend. We zullen binnenkort beginnen met de voorbereidingen voor deze grote dag en nodigen alle leerlingen uit groep 8 en de brugklas uit om zich aan te melden! Bisschop Mgr. J.H.J. van den Hende heeft, onder voorbehoud, toegezegd om in de parochie van de HH. Petrus en Paulus het Vormsel te komen toedienen.

Wat is het Vormsel?

De Heilige Geest wordt ook wel de Helper genoemd. Hij helpt ons te groeien in ons geloof en daarvan te getuigen in onze daden en woorden. We geloven dat we de Heilige Geest in het Vormsel mogen ontvangen. De voorbereidende bijeenkomsten zijn erop gericht om de Heilige Geest beter te leren kennen.

Voorbereidingen voor en na de zomervakantie

Voor de zomer plannen wij drie bijeenkomsten. Op zaterdag 27 mei is er een speciale bijeenkomst waarin we afreizen naar Rotterdam om daar de Vuurdoop te bezoeken. Dat is een inspirerende ochtend met de bisschop in de kathedraal van Rotterdam.

Na de zomer plannen wij nog twee bijeenkomsten, een voorbereidingsdag samen met de andere vormelingen uit de regio Leiden en een oefenavond.

Informatie opgave

Opgeven voor het Vormsel vóór 15 april bij Paula van den Bosch (paula.vandenbosch@gmail.com, 06.34776981) of bij Marianne Turk (marianneturk2016@gmail.com tel. 06 30627336).

Er is een informatieavond voor ouders via Zoom op maandag 17 april van 20.00-21.00 uur.