Lozen brijn mag nog dit jaar

De eigenaar van de hortensia-kwekerij, Huyssitterweg 17, mag nog tot 1 januari 2024 brijn in de bodem blijven lozen. Na die datum wordt bekeken of dat kan worden voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Dat blijkt uit een bericht van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH).

De kweker gebruikt hemelwater als gietwater. Daarbij wordt het via osmose gefilterd. Daarbij ontstaat brijn: een zout restproduct. ODH stelt dat gebruik van regenwater leidt tot minder emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Bij osmose is het ontstaan van brijn onvermijdelijk. Er zijn ter plekke ook geen redelijke alternatieven. Het bedrijf is 30.000 vierkante meter groot. De opslag voor regenwater is 8000 kubieke meter. De osmose en de lozing van brijn geschiedt ter plekke al sinds medio 2018.

Bron: Vlietnieuws