Spreekuren gebiedsregisseur

en wijkagent Stompwijk maand april

Vindt u het belangrijk dat uw wijk veilig en leefbaar blijft? En heeft u daar vragen over aan de gemeente en/of de politie? Of heeft u goede ideeën voor uw straat, buurt en/of wijk? Dan kunt u in Stompwijk terecht bij gebiedsregisseur Penchi Harteveld en/of wijkagent John Heij.

Zij kennen uw straat, buurt en de wijk en weet wat er leeft onder inwoners. Ook staan zij in contact met andere organisaties, zoals woningcorporaties, politie en jongerenwerk. Samen met u kijken zij graag naar wat nodig en mogelijk is om uw idee uit te voeren en hoe de gemeente of andere organisaties hierbij (financieel) kunnen ondersteunen. 

Wanneer zijn er spreekuren in april?

Spreekuur gebiedsregisseur en wijkagent Stompwijk

Maandag 3 april 13:00 tot 15:00 uur

Het Dorpspunt, Doctor van Noortstraat 92 in Stompwijk

Vooraf aanmelden voor een van de spreekuren is niet nodig.