Een kleine update m.b.t. de voortgang aanleg glasvezel

Zoals het er nu naar uit ziet zijn we in de kern van Stompwijk voor de bouwvak klaar met de graafwerkzaamheden. Na de bouwvak zullen we gaan starten met de tracés in het buitengebied.

Voor alle overige vragen m.b.t. de planning, offertes, schouwen e.d. wil ik jullie vragen om deze stellen aan info@opendutchfiber.nl

Jennifer Touw        Suzanne Huisman