Heeft u ideeën of tips om de gemeente groener te maken?

We horen het graag!

Heeft u een goed idee voor het groener en biodiverser maken van onze gemeente? Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van stenen door groen, zoals gras, planten, struiken en bomen. Maar ook aan het zorgen voor meer variatie in groen, bijvoorbeeld door het gras minder te maaien zodat verschillende kruiden een kans krijgen om te groeien of door stukken gras te vervangen door planten. Geef uw tips en ideeën vóór 18 juni 2023 aan ons door via www.lv.nl/vergroenen. Met een punt op de kaart kunt u aangeven waar u mogelijkheden ziet voor vergroening.