Nieuw Bibob beleid voor een veilig ondernemersklimaat  

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 september het nieuwe Bibob-beleid vastgesteld. Met dit beleid kan de gemeente na onderzoek vergunningen en subsidies binnen bepaalde branches intrekken of weigeren. Om te voorkomen dat geld afkomstig uit criminele activiteiten gebruikt wordt en om misbruik van overheidsgeld te voorkomen.

Burgemeester Martijn Vroom: ”In onze gemeente bieden wij ruimte voor eerlijke ondernemers. Met de nieuwe regels in het Bibob beleid kunnen we toetsen of alles klopt. Dat helpt ons om te voorkomen dat criminelen hier voet aan de grond krijgen. Het beleid werkt ook preventief, als mensen weten dat ze streng gecontroleerd worden zorgen ze dat ze hun zaken op orde hebben of gaan ze ergens anders naartoe. Daarom hebben we dit beleid samen met gemeentes in de regio vernieuwd.”

Voorkomen van fraude

In het nieuwe beleid ligt de focus op het controleren van subsidies die aangevraagd worden voor opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare inwoners en van betrokkenen waarmee de gemeente nog niet eerder een subsidierelatie is aangegaan. Daarnaast kan naar aanleiding van signalen van partners zoals het Openbaar Ministerie (OM) of het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) getoetst worden of alles legaal is en er wordt getoetst op subsidies die als risicocategorie gelden.

Wet Bibob

In de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit is de Wet Bibob een belangrijk instrument. Gemeenten kunnen met behulp van deze wet bij bepaalde activiteiten de integriteit van een ondernemer of inwoner toetsen en onderzoek naar de achtergrond van betrokkenen (laten) doen.

Hierdoor heeft de gemeente de mogelijkheid om te voorkomen dat we (onbewust) criminele activiteiten faciliteren doordat we vergunningen en subsidies verlenen, opdrachten gunnen of vastgoedtransacties aangaan. Als er veel geld gemoeid is met zo’n activiteit, onderzoeken we ook of het geld uit een legale bron afkomstig is. De concurrentiepositie van betrouwbare ondernemers wordt hiermee versterkt.

En natuurlijk weigert de gemeente een vergunning als er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning wordt gebruikt om crimineel verkregen geld te investeren en/of strafbare feiten te plegen.