Meningen verdeeld over windenergie

De gemeenteraad is diep verdeeld over het opwekken van windenergie in de gemeente. GBLV en D66 hebben een voorkeur voor de komst van een grote windturbine; CDA en GroenLinks mikken op kleine erf-windmolens. De VVD is helemaal tegen.

Dat bleek tijdens een vergadering van een commissie van de gemeenteraad. Vorig jaar trok de gemeenteraad een eerder besluit om de gemeente windmolenvrij te houden in. Dit naar aanleiding van een initiatief van Stompwijkse tuinders om erf-windmolens te gaan plaatsen.

Het initiatief leidde tot de vorming van een beraad van een aantal partijen en de gemeente. Inzet daarbij: windenergie voor Stompwijk en de inwoners daar middels coöperatieve deelname.

Verantwoordelijk wethouder Marcel Belt berichtte de gemeenteraad dat coöperatieve deelname er alleen in zit bij grote windturbines, niet bij de erf-windmolens al zijn de betrokkenen dat nog wel verder aan het onderzoeken.

De windturbine dan wel windturbines zouden langs de A4 moeten komen, in de hoek richting Zoeterwoude/Leiden. VVD-gemeenteraadslid Guus Beek stelde dat de provincie er daar drie bij wil (laten) bouwen. Die bewering werd niet tegengesproken.

B&W hebben nog geen standpunt in de hele zaak, aldus Belt. Wel zei hij zich intensiever te gaan bemoeien met de plannen rond de komst van een windturbine. Het gaat dan vooral om het uitzoeken of er draagvlak voor is, en burgerparticipatie.