Aanmelden van leerlingen voor de Maerten van den Veldeschool

De organisatie voor het nieuwe schooljaar is in volle gang. Dit betekent ook dat we willen weten hoeveel kinderen we per jaargroep volgend schooljaar op onze school hebben. Op basis van deze gegevens kunnen we de groepen samenstellen. Dus heeft u een kind dat nog niet bij ons op school zit, dan willen we u vragen om tijdig in te schrijven. In ieder geval voordat uw kind 3 jaar wordt. Voor de zomer worden ook de huizen opgeleverd in het plan ‘Wonen in de Westeinder’. Bent u zelf bewoner van één van deze huizen, meldt dan uw kinderen zeer spoedig aan.

Kent u iemand die hier gaat wonen, geef hen dan graag door dat ze contact met ons opnemen. 

Alvast bedankt voor de mogelijke interesse in onze school en nieuwe ouders en leerlingen zijn natuurlijk van harte welkom om eerst een kijkje te komen nemen en kennis te maken. 

Met vriendelijke groet,

namens het team van de Maerten van den Veldeschool

Jolijn Vermeij, directeur

Maerten van den Veldeschool

Dr. van Noortstraat 90

2266 HA Stompwijk

Telefoon: 071 5801667