Inloopbijeenkomst herinrichting Doctor van Noortstraat

Op donderdag 23 mei van 19.00 tot 21.00 uur vindt er in het Dorpspunt een inloopbijeenkomst plaats over de herinrichting van de Doctor van Noortstraat. U kunt dan binnen lopen en uw reactie geven op het ontwerp van dit plan.

Concept definitief ontwerp

De afgelopen maanden hebben de gemeente, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de aannemer Van der Ven in een bouwteam het voorlopig wegontwerp uitgewerkt tot een concept definitief ontwerp. Hierbij is binnen de kaders van het ontwerp zoveel als mogelijk rekening gehouden met de meldingen, ideeën en suggesties uit het dorp. Deze punten zijn ook besproken in de verschillende overleggen met de klankbordgroep en Adviesraad.

Programma

Tijdens de bijeenkomst informeren medewerkers van de gemeente, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de aannemer u over de verschillende zaken rond de herinrichting. Daarbij gaat het concreet over: de ontvangen reacties op de pilot van het eenrichtingsverkeer, de opgave van het hoogheemraadschap met betrekking tot het ophogen van de dijk, de conceptversie voor het definitieve wegontwerp, een overzicht van de rioleringswerken en planning op hoofdlijnen en fasering. Er is natuurlijk ook ruimte voor eventuele andere vragen over het project Bereikbaar Stompwijk.

Reactie op het wegontwerp

U kunt tijdens de inloopbijeenkomst ook uw reactie geven op het wegontwerp door het invullen van een reactieformulier. Ook na de bijeenkomst kunt u nog reageren. Tot 7 juni 2024 kunt u uw vragen of suggesties met betrekking tot de herinrichting van de Doctor van Noortstraat schriftelijk indienen door het sturen van een e-mail naar ondersteuningPMA@lv.nl. Waar mogelijk verwerkt het bouwteam de reacties in de definitieve plannen. Hiervan volgt een terugkoppeling op de projectenwebpagina van de gemeente www.lv.nl/dvn. Als het definitieve wegontwerp gereed is, naar verwachting deze zomer, wordt het ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer informatie?

Achtergrondinformatie over de herinrichting van de Doctor van Noortstraat en wat er tot nu toe is gebeurd vindt u op www.lv.nl/dvn. 

Graag tot ziens op 23 mei!

Namens het Projectteam Bereikbaar Stompwijk

Cyril Parchomov, omgevingsmanager