Opgeven misintenties

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij een schriftelijke opgave voor een misintentie uw naam en telefoonnummer te vermelden? Dit om vervelende situaties te voorkomen. Het gebeurt nogal eens dat een intentie lang van tevoren opgegeven wordt. Als later in het jaar blijkt dat een viering op het laatste moment toch komt te vervallen, dan wordt u vanuit het secretariaat benaderd wanneer u de intentie alsnog gelezen wilt hebben. Dit is uiteraard alleen mogelijk indien bekend is wie de intentie heeft opgegeven. Een misintentie kost € 7,50, ongeacht het aantal namen dat opgegeven is. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Bea Olyhoek