bedevaart naar Lourdes

Grote belangstelling voor bedevaart naar Lourdes
In de maand september 2002 heeft VNB Nationale Bedevaarten extra vliegcapa-citeit ingekocht. Hierdoor is extra ruimte ontstaan om nieuwe belangstellenden en late beslissers ook in de gelegenheid te stellen om met onze bedevaart naar Lourdes te reizen. De reis per vliegtuig is comfortabel en duurt 1½ uur. Het vertrek is vanaf Eindhoven Airport en Twente Airport. De totale reis beslaat 6 dagen. VNB Nationale Bedevaarten organiseert al sinds 1883 bedevaarten naar Lourdes. Jaarlijks worden meerdere reizen aangeboden, waaraan in totaal 7.000 pelgrims deelnemen. De september vliegketen trok zoveel belangstelling dat voor een aantal reizen geen plaatsen meer beschikbaar wasren. Daarom is besloten een extra vliegtuig in te zetten.. Hierdoor kan de bestaande wachtlijst worden bediend en is er nog ruimte voor andere belangstellenden. Overigens worden alle septem-berreizen ook uitgevoerd per bus, deze sluiten in Lourdes aan bij de vliegbede-vaart en men beleeft hetzelfde programma. Wilt u meer weten over exacte data en de mogelijkheden voor deelname, neem dan contact op met VNB Nationale Bedevaarten, tel. 073-6818111.
A.H.J. van Santen, Dr. van Noortstraat 97