VOCABELLA

Zoals ik vorige week al aankondigde, wil ik u in dit artikeltje iets vertellen over de muziek, die het vrouwenensemble “Vocabella” onder leiding van Jaap Hillen a.s zaterdag 14 september tijdens de woord- en communieviering belangeloos ten gehore zal brengen. “Vocabella” heeft enige jaren geleden, tijdens een erstprogramma, al eens met veel genoegen in onze kerk gezongen (Christmas Carols van V.Williams). Het koor zingt deze keer de “Messe Basse” van de franse componist Gabriel Fauré (1845-1924), d.w.z. Kyrie, Sanctus/Benedictus en Agnus Dei. Bovendien wordt het prachtige Ave Verum gezongen. Alle muziek is geschreven voor vierstemmig vrouwenkoor en sopraansolo. De “Messe Basse” is enige jaren na het beroemde “Requiem” door Fauré gecomponeerd tijdens een vakantie in Villerville (Normandië) voor het vrouwenkoor van de plaatselijke kerk, met begeleiding van orgel. De Mis is veel bescheidener van opzet dan het Requiem en bevat ook alle kenmerken van Fauré’s melodische compositietechniek. Het Ave Verum is één van de meest inspirerende werken, die Fauré componeerde tijdens de periode, dat hij als hoofdorganist en kapel-meester verbonden was aan de kerk van “La Madeleine” in Parijs. In de viering zal bovendien een keus worden gedaan uit de liederen van het misboekje en de liedbundel en dus zal er voldoende gelegenheid zijn voor samenzang. Onderge-tekende zal als cantrix zoals gebruikelijk op zaterdagavond de muzikale leiding op zich nemen, dit maal vanaf het altaar, waar het koor staat opgesteld. De orgelbegeleiding is in handen van Diderik Vaneste (muziek Fauré) en Jaap Hillen (overige liederen). Wij, koorleden, hopen op een volle kerk, zodat de muziek het best tot zijn recht komt. U zult er zeker geen spijt van hebben. De viering zal niet langer duren dan gebruikelijk. Als u genoten hebt van de muziek, is er bij de uitgang van de kerk gelegenheid voor een kleine vrijwillige bijdrage om in de onkosten van het koor te voorzien.
Dini Berbée, koorlid “Vocabella”