PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071-5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071-5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur
Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 079-3422906 of mobiel 0655976947

Woensdag 11 september 9.00 uur: eucharistieviering
Zaterdag 14 september 19.00 uur: woord- en communieviering m.m.v.
het vrouwenensemble Vocabella, voorganger mevr. M. Turk
Zondag 15 september 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas
Maandag 16 september 19.30 uur: vergadering Kerkbestuur en
Parochievergadering
Woensdag 18 september 9.00 uur: eucharistieviering

IN ONDERTROUW: Peter Nouwens en Gerda Belt
GEBEDSINTENTIES
Woensdag 11 september 9.00 uur: Arie en Kees Olsthoorn
Zaterdag 14 september 19.00 uur: Koos de Groot, jaargetijde Kees de Groot,
Nel Spruijt-van Boheemen, Piet Rotteveel
Zondag 15 september 11.00 uur: Johannes Olsthoorn, Kees de Jong, overleden
ouders Theodorus de Haas en Helena de Haas-v.d. Berg, Magda van Santen-
van Paassen, Arie en Kees Olsthoorn, Willem v.d. Kroft, Adriana de Heij-
Janssen, Toos van Boheemen-Warmenhoven, Ben Spaans, Piet Reichholdt,
Piet Rotteveel
Woensdag 18 september 9.00 uur: Arie en Kees Olsthoorn
LECTOR COMMUNIE-UITDEELHULP
Zaterdag 14 september J. van Rijn geen
Zondag 15 september T. v.Werkhoven N. Klijn

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 14 september 19.00 uur: St. Jan, gezongen viering
Zondag 15 september 9.30 uur: Dorpskerk, hoogmis
9.30 uur: Emmaus, hoogmis