Loterij Jantje Beton

Beste inwoners van Stompwijk,
In de maand september is de actie van de Jantje Beton Loterij. Wat is Jantje Beton vraagt u zich nu wellicht af. Jantje Beton is een Nationaal Jeugdfonds en zij vinden het erg belangrijk dat kinderen in hun vrije tijd zo veel mogelijk kunnen spelen.
Jantje Beton besteedt extra aandacht aan kinderen en jongeren die door omstandigheden in de verdrukking dreigen te komen. Juist deze kinderen wil Jantje Beton een toekomst bieden.
Om dergelijke projecten te kunnen financieren is veel geld nodig en de loterij is
een belangrijke bron van inkomsten. Mede dankzij de opbrengst ervan kan Jantje Beton lokale en landelijke projecten financieel ondersteunen. De opbrengst van de loterij wordt verdeeld tussen Jantje Beton en de deelnemende scholen.
Een lot kost € 1,50 en van elk verkocht lot is € 0,75 bestemd voor de school. Dit
deel mag de school vrij besteden. Het is de bedoeling een leuk uitstapje te maken
naar een museum. De leerlingen van de bovenbouw zijn al begonnen met de verkoop van de loten. Zij mogen echter niet huis aan huis de loten verkopen. Zij mogen de loten wel aan familie, vrienden etc. verkopen. De actieperiode is van 1 tot en met 30 september 2002. We zullen u later informeren hoeveel loten we hebben verkocht. U kunt met uw lot leuke prijzen winnen, dus wie niet waagt wie niet wint. Alvast bedankt v oor uw moeite.
Namens de leerlingen van de Maerten van den Veldeschool