Fanfareveiling

Beste dorpsgenoten en gewaardeerde sympathisanten van Fanfare Juliana,

Fanfare Juliana organiseert tweejaarlijks haar traditionele veiling. Deze openbare verkoping organiseren wij om financiën bij elkaar te brengen voor de aanschaf van bijvoorbeeld muziekinstrumenten of voor de vervanging van uniformen.
De opbrengst van deze veiling willen we graag besteden voor de opleiding van onze nieuwe leden, daarnaast kan ook ons instrumentenfonds een flinke financiële ondersteuning gebruiken.

Deze grandioze vendu zal op zaterdag 12 oktober 2002 vanaf 20:00h in het Dorpshuis van Stompwijk worden gehouden. De zaal is open vanaf 19:30h Als vanouds belooft het een uitermate gezellige avond te worden waarbij waardevolle, maar ook extravagante spulletjes via onze veilingmeester Hans Lelieveld een nieuwe eigenaar vinden. De avond staat onder deskundig toezicht van notariskantoor de la Haye (voorheen Boom) uit Voorschoten.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen wanneer u op enigerlei wijze onze veiling wilt ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door het aan ons beschikbaar stellen van uw producten, zodat wij deze kunnen verkopen op onze veiling. Uiteraard zal op de kavellijst en op de verkoopavond de naam van u, als goede gever nadrukkelijk worden vermeld.

Wanneer u aan onze grootse boeldag wilt medewerken kunt u met de verstrekker van deze brief een afspraak maken om de door u beschikbaar gestelde goederen op te halen. Voor dagverse producten zullen wij uiteraard op de verkoopdag zelf bij u langs willen komen.
Wij hopen dat u ons wederom wilt bijstaan, we rekenen op u.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nadere informatie wensen, kunt u contact opnemen met de leden van de veilingcommissie, de namen en telefoonnummers staan onder aan deze brief.

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bereidwillige medewerking,
Veilingcommissie:
Hans Lelieveld 071-5803643
Jeanne de Haas 071-5801134
Arjan van der Ham 071-5418640
Robert Bennis 015-3101799
Met muzikale groeten, Fanfare Juliana.