Beste Blesruiters,

Binnenkort moeten we aan de KNHS ons leden bestand per 1 januari 2003
doorgeven.(Het 10-jes lidmaatschap kost onze vereniging derhalve 10 gulden
per lid= € 4,55). Indien je per 1 januari 2003 geen lid van de vereniging meer wil
zijn dan gaarne voor 1 december 2002 schriftelijk opzeggen bij penningmeester Theo. Als je te laat opzegt, moet er toch betaald worden.
Piet van der Mespel (secr)