Mededeling De Blesruiters

Op zaterdag 9 november om 10.00 uur komt de veearts bij de ponyclub voor de gezamenlijke inenting van de paarden. Als je hiervan gebruik wilt maken even aanmelden bij mij (5803957) want de veearts wil van te voren weten om hoeveel ponys/paarden het gaat.
Erna van der Lubbe