HERHALING

Beste Blesruiters,
Binnenkort moeten we aan de KNHS ons ledenbestand per 1 januari 2003 door-geven. Het tientjeslidmaatschap kost onze vereniging derhalve 10 gulden per lid. (En in Euro’s???? red.) Indien je per 1 januari 2003 geen lid van de vereniging meer wil zijn dan gaarne vóór 1 december 2002 schriftelijk opzeggen bij penning-meester Theo. Als je te laat opzegt, moet er toch betaald worden.
Piet van der Mespel.(secr)