1982-2002 30 jaar NME

20 jaar Natuur- en Milieu educatie (NME)
Natuur- en Milieu Educatie in Leidschendam bestaat 20 jaar! Dit betekent dat de Leidschendamse basisscholen, en vanaf dit jaar ook de Voorburgse, al jarenlang kunnen rekenen op natuurexcursies. Excursies die met veel enthousiasme worden geleid door de vrijwilligers van de Stichting Educatie Milieu En Natuurbeleving (SEMEN). Buiten op zoek gaan naar paddestoelen, kijken naar vogels en een speurtocht lopen over de dierenweide, het is allemaal mogelijk. Leerkrachten maken daarom graag gebruik van dit aanbod, dat via de gemeente wordt aangeboden als onderdeel van het NME-jaarprogramma.
Ter gelegenheid van 20 jaar Natuur- en Milieu Educatie in Leidschendam heeft Ria Hoogstraat, een van de SEMEN-vrijwilligers, het boek “SEMEN, de geschiedenis” geschreven. Dit volgt de hele ontwikkeling vanaf de oprichting van de Leidschendamse Plantsoenwacht in 1963 tot de vorm van NME die we nu kennen.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op woensdag 27 november in de hal van het Raadhuis te Leidschendam wordt dit boek gepresenteerd. Genodigden zijn (oud)vrijwilligers, (oud)bestuursleden, vertegenwoordigers van de gemeente Leidschendam-Voorburg en andere relaties en belangstellenden.
Het programma start om 19.30 uur. Om 20.00 uur zal Hendrik Brouwer Schut het boek presenteren en het eerste exemplaar aanbieden aan wethouder mevrouw A. Jelsma. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ria Hoogstraat, tel.3279349