najaarsconcert van Fanfare Juliana

Sinterklaas afwezig tijdens najaarsconcert van Fanfare Juliana
Zondag j.l. heeft fanfare Juliana haar jaarlijkse najaarsconcert gegeven in de kerk.
Ondanks faxen en e-mails heeft de Sint geen gehoor gegeven aan de oproep om tijdens dit concert aanwezig te zijn. Wij hadden hem het programma doorgegeven en daar heeft hij zeer attent op gereageerd. Alle werken die wij afgelopen zondag hebben gespeeld kende Sinterklaas. Hij heeft dan ook in een persoonlijke brief aan de fanfare van alle werken in rijmvorm het een en ander verteld. Sinterklaas is al zo oud dat hij zelfs de meeste componisten van de werken die zondagmiddag op het programma stonden persoonlijk heeft ontmoet.
Sinterklaas is ook een reislustig man want zelfs Amerikaanse componisten kende hij bij voornaam. Ondanks dat Sinterklaas er niet was ontstond in de keer een gezellige sfeer. De koster had de verwarming aangezet en in de pauze stond warme koffie of thee voor iedereen klaar. Veel bezoekers luisterden naar een afwisselend programma. In het orkest een drietal nieuwe muzikanten, alle drie uit de “eigen school”. Kortom een stuk cultuur in het dorp met een grote C.
Graag zien wij u weer op zondagmiddag 15 decem-ber wanneer wij met alle Stompwijkse koren de kaarsjesmiddag verzorgen. Tijdens deze middag kunt u weer meezingen met de bekende klassieke kerst-liedjes. Graag tot dan.
Fanfare Juliana.