K.B.O. klaverjastoernooi

Leden van de Katholieke Bond van Ouderen onderafdeling Stomp-wijk,
Wegens succes heeft het bestuur van de K.B.O. onderafdeling Leidschendam-Noord, besloten ook dit jaar weer een klaverjas-toernooi te houden en wel op donderdag 19 september 2002, in het dienstencentrum Noord Duivenvoorde 262, aanvang 19.30 uur. Le-den van de onderafdeling Stompwijk zijn van harte welkom op dit klaverjastoernooi. De kosten van deze klaverjasavond zijn € 2,- per persoon. Indien U aan dit toernooi wilt deelnemen, kunt u zich opgeven op de soos van 3 en 10 december. C .P. Hoogeveen, secretaris.