Volop plannen voor de restauratie van de H. Lauren

Gisteravond werd in het Dorpshuis een informatieve avond gehouden over de plannen, die betrekking hebben op komende (broodnodige) restauratie van de H.Laurentiuskerk. De kosten van deze restauratie worden geschat op zeker 1,5 à 2 miljoen euro. Om deze restauratie te kunnen bekostigen is veel geld nodig. Acties zullen worden gestart. Omdat de kerk een Rijksmonument is zullen de kosten gedeeltelijk gedekt gaan worden door het restauratiefonds van de overheid en de gemeente. Tevens is door het Kerkbestuur de mogelijkheid geopperd om in de pastorietuin, langs het z.g. Achterpad, een blok van 36 (koop)appartementen in drie lagen te bouwen voor 55 plussers. Bij deze woningen worden dan enkele multi functionele ruimten gesitueerd, die voor vele doeleinden geschikt zullen zijn. Ondergronds zal parkeergelegenheid aangelegd worden t.b.v. de bewoners c.q. gebruikers. De opbrengst van deze woningen zal worden aangewend voor de restauratie, maar ook voor het broodnodige kosten voor exploitatie van de kerk ver in de toekomst. Doel van de te bouwen woningen op deze plek is de centrumfunctie en leefbaarheid van het dorp te verbeteren. Kerk, bibliotheek, Dorpshuis en de school zijn hier dicht bij elkaar aanwezig. Ook is het doel van het Kerkbestuur om de kerk dichter naar de mensen te brengen, en de mensen dichter naar de kerk. Nadelen zoals verkeerstoename dicht bij de school en parkeerproblemen werden aangekaart. Er zijn echter plannen om in de restauratie ook het kerkplein mee te nemen en uit te breiden met veel parkeerplaatsen. Geopperd werd door aanwezigen of het niet goedkoper was om de kerk te vervangen door een multifunctioneel gebouw, waar af en toe ook vieringen gehouden kunnen worden. Eventueel zou dan de toren behouden kunnen blijven en rondom opnieuw bebouwd worden. Ook werd gevraagd of de kerk intern voor andere doeleinden geschikt gemaakt zou kunnen worden. Gezien de kerk een Rijksmonument is, zullen deze opties waarschijnlijk niet haalbaar zijn. Plannen zijn er genoeg. Uitvoeren is een tweede. Vele gesprekken, vergaderingen en opties zullen nog volgen. De stap naar realisatie van de plannen is gezet. Hoe alles uitpakt kan nog niemand zeggen, maar dat er iets moet gaan gebeuren om voor de toekomst de kerk te kunnen behouden, is wel duidelijk geworden vanavond.
Redactie, Bea