Vidomes initiatiefnemer Kulturhus in Stompwijk

Woningcorporatie Vidomes heeft samen met zorgaanbieder Florence, de gemeente Leidschendam Voorburg en de Dorpsraad Stompwijk een subsidieaanvraag bij de provincie Zuid Holland ingediend voor de realisatie van een Kulturhus in Stompwijk, vooralsnog genaamd ‘het Stomphus’. De provincie stimuleert met deze subsidie de sociale infrastructuur in kleine kernen.

Het Kultuurhusconcept komt oorspronkelijk uit Scandinavië. Het idee achter een kulturhus is dat een combinatie van maatschappelijke voorzieningen, informatie en (zakelijke) dienstverlening onder één dak worden samengebracht. Dit concept is een antwoord op de constatering dat het voorzieningenniveau in kleine kernen daalt. Winkels sluiten de deuren, postkantoren en banken verdwijnen en zorgvoorzieningen verplaatsen zich naar de steden. Dit gebeurt ook in Stompwijk. In deze dorpskern met 2.400 inwoners staan diverse voorzieningen zoals de bibliotheek en het consultatiebureau ter discussie. De bank is verdwenen en andere voorzieningen zoals seniorenwoningen en zorginfrastructuur ontbreken.

Vidomes, Florence, de gemeente en de Dorpsraad, samen de projectgroep Stomphus, willen door middel van een samenwerking met lokale partijen en vereni gingen streven naar de realisatie van een Kulturhus in Stompwijk om zo de voorzieningen in de dorpskern in stand te houden en zelfs uit te breiden. Stompwijk is binnen de gemeente Leidschendam Voorburg ondanks het beperkte aantal inwoners een zelfstandige woonservicezone. Het is daarom belangrijk diverse voorzieningen en mankracht optimaal op elkaar af te stemmen. De projectgroep is op zoek naar diverse partijen met wie zij een samenwerkingsovereenkomst kan tekenen voor het Stomphus. Te denken valt aan een huisarts, fysiotherapeuten, de peuterspeelzaal, een postagentschap, een bank, de bibliotheek en welzijnsorganisaties.

In het Kulturhus Stomphus willen de samenwerkende partijen een woonservice steunpunt in Stompwijk ontwikkelen, gecombineerd met de ontwikkeling van geschikte woningen voor senioren. Daarnaast is het de bedoeling om voor andere zorgbehoevenden een aanbod van voorzieningen op te zetten. Door de participatie van de Dorpsraad Stompwijk als vertegenwoordigers van de dorpsgemeenschap, zijn ook de inwoners en potentiële gebruikers van het Kulturhus vanaf de startfase betrokken bij het project.

In de provincies Overijssel en Gelderland is al veel ervaring opgedaan met de realisatie van Kulturhusen in het kader van leefbaarheid in kleine kernen. Het Projectbureau Kulturhus uit Nijverdal heeft verschillende gemeentes daarover geadviseerd. De projectgroep Stomphus wil met de subsidie van de provincie dit projectbureau dan ook inhuren om optimaal gebruik te kunnen maken van hun ervaring en expertise.
Vidomes bezit en beheert in totaal ongeveer 18.000 woningen in Rijswijk, Delft, Leidschendam, Voorburg Zoetermeer en Den Haag.