Dorpsraad vergadering

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de Dorpsraad Stompwijk op maandag 18 oktober 2004. De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis Stompwijk, Dr. van Noortstraat 89 te Stompwijk.
de vergadering begint om 20.00 uur, in aanwezigheid van Wethouder C.A. van der Brugge.

De agenda:
1. Opening
2. Inspreek mogelijkheid
3. Mededelingen
a. Subsidie kleine kernen
b. Kulturhus
4. Verslag van de vergadering van 5 juli 2004
5. Actiepuntenlijst
6. Sportnota
7. Veiligheid Stompwijkseweg en rapport 3VO
8. Woningexperiment (verlenging en aanpassing)
9. Dualisering Dorpsraad
10. Rondvraag
11. Sluiting

Met vriendelijke groet, de voorzitter, Wethouder mr. E.P. Beimers.

De stukken liggen ter inzage in de Bibliotheek te Stompwijk