K.B.O. kaarten en rummicubben

Stompwijk/Zoeterwoude
Donderdag 21 oktober verzamelden 57 personen zich in het Dorpshuis om de sportieve strijd om de prijzen en de wisselbekers weer met elkaar aan te binden. Onder het genot van een lekker kopje koffie werden de kaarten geschud en de rummicubbordjes neergezet. Na enkele wisselende tussenstanden was om half zes de einduitslag bekend. Met klaverjassen ging de eerste prijs met de wisselbeker naar Maarten v.d. Kolk met 5480 punten. Een mooi resultaat om mee naar Zoeterwoude te nemen. Met rummicub ging de eerste prijs met wisselbeker naar
mevr. Corrie Hagen uit Stompwijk met een totaal van 7 punten. Ook iets om trots op te zijn. Een eervolle vermelding voor mevr. B.v.d. Burg die met klaverjassen 5256 punten het hoogste aantal voor Stompwijk haalde. Alle aanwezigen hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Wilde het vandaag niet vlotten, de volgende keer gaat het allicht beter. Het was in ieder geval weer reuze gezellig. Alle prijswinnaars hartelijk gefeliciteerd namens de KBO besturen Stompwijk/Zoeterwoude. De volgende kaart /rummicubmiddag wordt gehouden op donderdag 18 november in Huize Emmaus te Zoeterwoude, aanvang 14.00 uur. Graag even opgeven bij het bestuur. Met vriendelijke groet, sec. A.v.Santen