CDA begrotingen gemeente

CDA: meer sociale samenhang in begroting 2005

Op dinsdag 2 november a.s. wordt de begroting van de gemeente Leidschendam Voorburg voor 2005 behandeld. Het CDA kan zich in grote lijnen vinden in de door het College van Burgemeester en Wethouders voorgelegde begroting. Wel vraagt de CDA fractie extra aandacht voor sociale aspecten in de samenleving. “De CDA fractie kan zich op hoofdlijnen goed vinden in de begroting 2005 van het college,” zegt Peter van Ostaijen, fractievoorzitter van het CDA in Leidschendam Voorburg. “Veel belangrijke zaken zijn de laatste twee jaren op het spoor gezet en die worden nu uitgewerkt. De nieuwe fusiegemeente ligt goed op koers. Het gezegde ‘een broedende kip moet je niet storen’ geldt ook hier.”
* Scoutingclubs
Het CDA heeft dan ook geen ingrijpende wijzigingsvoorstellen voor deze begroting. “Wel vraag de problematische financiële situatie van de bibliotheek in Leidschendam extra aandacht,” stelt Van Ostaijen. “Voor 2005 is er een tekort van € 97.000,00. Dat is een incidenteel en een structureel probleem, dat naar de mening van het CDA moet worden opgelost. Er moet schoon schip worden gemaakt.” Ook de gevolgen van de herziening subsidieregeling oud papier voor scoutingclubs is voor het CDA een probleem. “Het ophalen van oud papier levert door de herziening van de subsidieregeling voor scoutingclubs minder op. Samen met de gereduceerde subsidie voor de scoutingclubs zelf is dit een dubbele strop. We willen dat het college hier nog eens goed over nadenkt.” Ook het voornemen van het college bij ondernemers precario te heffen bij evenementen is het CDA een doorn in het oog. “Precario zal een grote aanslag betekenen op de budgetten van die evenementen, zodat het MKB vreest dat die evenementen zelf in gevaar komen,” aldus Van Ostaijen.
* Sociale gezicht
Tijdens de begrotingsbehandeling op dinsdag 2 november dient het CDA moties in om de leges kosten voor minder draagkrachtige gehandicapten met een parkeerkaart te schrappen, een multicultureel trefcentrum te realiseren in het oude centrum van Leidschendam, de kwaliteit en bereikbaarheid van Leidsenhage te verbeteren en de buddy zorg in te toekomst financieel te blijven steunen. “Het CDA toont haar sociale gezicht,” concludeert Van Ostaijen.