CDA sportvoorzieningen

Investeren in sportvoorzieningen prioriteit

Het CDA is van mening dat de gemeente fors moet investeren in sportaccommodaties. “Dat is goed voor jong en oud. Sport vervult een belangrijke functie in onze samenleving. Jongeren zijn sportief bezig en dat is beter dan op straat rondhangen. Sport is vormend,” zegt het CDA gemeenteraadslid Margot Dûermeijer. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 oktober zal het CDA een amen dement indienen waaruit blijkt dat het CDA een hoge prioriteit geeft aan het verbeteren van de sportvoorzieningen in Leidschendam Voorburg. “Onze aanvullingen op de sportnota van wethouder Kees van der Brugge zijn de puntjes op de i,” zegt Dûermeijer. “De buitensportaccommodaties in onze gemeente zijn straks klaar voor de 21e eeuw.”
* Kunstgras en rondbaan
De belangrijkste punten uit het amendement zijn het aanleggen van een gezamenlijk kunstgrasveld voor de voetbalverenigingen RKAVV en SEV op het hoofdveld (veld I) van de Kastelenring, de aanleg van een rondbaan voor de atletiekvereniging Sparta, een kunstgrasveld voor de voetbalvereniging Stompwijk ’92 (gebruikmakend van de door deze vereniging aangeboden voor financiering) en het realiseren van het nieuwe initiatief HomeBase, een accom modatie voor honkbal en softbal op Sportpark Duijvestein. De hockeyclub Cartouche krijgt er twee kunstgrasvelden bij.Het CDA is bij het stellen van deze prioriteiten niet over één nacht ijs gegaan. “We hebben uitgebreid gesproken met de sportclubs. Vervolgens hebben wij gekeken waar de wensen en mogelijkheden elkaar raakten. De gemeente Leidschendam Voorburg voert een sportbeleid om trots op te zijn. De spades kunnen de grond in,” aldus Dûermeijer. Voor de uitvoering van de voorstellen in de sportnota is een bedrag beschikbaar van € 9.545.000,00.

Peter van Ostaijen, CDA fractievoorzitter