Sportnota in de raad

Behandeling van de sportnota in de gemeenteraad 26 10 2004

Het afgelopen jaar is er in de gehele gemeente gekeken waar in de buitensport knelpunten zaten. Ook Stompwijk ‘92 was bezocht en men had ter plekke kunnen zien waar het probleem lag. Stompwijk ‘92 drong aan op een snelle aanleg van een kunstgrasveld op het trainingsveld.
In de sportnota werd onderkend dat dit probleem er lag, maar er werden geen gelden voor beschikbaar gesteld. Als financiering werd een onderzoek naar een “rood voor groen“ oplossing voorgesteld. Dit betekent dat er woningen op een gedeelte van het sportveld gebouwd worden ter financiering van het kunstgrasveld. Stompwijk ‘92 was hier niet blij mee en heeft alles op alles gezet om de raadsleden ervan te overtuigen dat woningen bouwen op het sportveld om allerlei redenen niet wenselijk was. Het CDA heeft zich ingezet om in het gezamenlijke amendement van verschillende partijen het volgende erin te krijgen:
De raad stemt ermee in dat er nu een kunstgrasveld voor de voetbalver. Stompwijk ´92 wordt aangelegd onder verwijzing naar de door de vereniging aangeboden (voor)financiering. Financiering door de gemeente zal plaatsvinden nadat de ´´rood voor groen´´ invulling succesvol is afgesloten. Deze invulling kan elders in Stompwijk zijn.
Dit amendement werd ondertekend door VVD, CDA, Pv.d.A, Gemeente Belangen en D66. Dit is wat we eruit hebben kunnen slepen. In ieder geval meer dan “een onderzoek´´ want een onderzoek kan lang duren en al die tijd wordt er dan niets gedaan.
Namens de CDA fractie
Carla Bregman