Verkeershinder Oude Tolbrug

Tijdens vervanging verkeerslichten Oude Tolbrug ernstige verkeershinder verwacht op Westvlietweg.

De gemeente Leidschendam Voorburg start maandag 8 november met het ver vangen van de verkeerslichten op de kruising Oude Tolbrug, Westvlietweg in Voorburg. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is het ter plaatse noodzakelijk de rechter rijstroken van de Westvlietweg en de Fonteynen burghlaan af te zetten. Voor doorgaand en afslaand verkeer blijft per rijrichting een rijstrook beschikbaar. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden voor ernstige verkeershinder zullen zorgen.De vervangingsoperatie duurt ongeveer vijf dagen. De totale kosten van het werk bedragen + € 80.000,00. Het wegverkeer wordt bij de Wijkerbrug, bij de afslag Rijswijk en bij de Prinses Mariannelaan met waarschuwingsborden op de situatie gewezen.