Parkeerbeleid in de maak

Nieuwe keuzes nodig bij parkeren
De gemeente is bezig nieuw parkeerbeleid te maken. Deze week start een grote campagne om zoveel mogelijk belanghebbenden bij de ontwikkeling van het parkeerbeleid te betrekken. Huis aan huis is een parkeerkrant verspreid waar mensen een ‘parkeerbon’ kunnen invullen, wijkbijeenkomsten worden georganiseerd onder de naam ‘atelier op tournee’ en als laatste kunnen geïnteresseerden via www.leidschendam voorburg.nl met elkaar in discussie.

Volgens verkeerswethouder Zwartepoorte is het vanzelfsprekend dat het parkeerbeleid niet vanachter een bureau in het gemeentehuis wordt gemaakt. ‘In onze gemeente zijn veel verschillende meningen en behoeften als het gaat om parkeren, en de parkeerruimte is schaars. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden om het parkeren goed te regelen. Keuzes die we graag samen met inwoners en andere belanghebbenden willen maken. Deze keuzes kunnen vervolgens gebruikt worden als input voor het nieuw te maken beleid, waarbij per wijk gezocht wordt naar de meeste gepaste maatregel om het parkeren te regelen. Maatwerk dus’.