De Westeinderpolder als kostendrager

De Westeinderpolder als kostendrager voor de
reconstructie van de glastuinbouw
Naar aanleiding van het stukje “Laat Stompwijk een parel blijven” van Leo Wijnhoven ben ik op bezoek gegaan bij de fam. van Leeuwen. Zij wonen aan de Westeinderweg en ook hun grond valt in het plan waar de Gemeente huizen wil gaan bouwen.

Waren jullie op de hoogte van de plannen van de Gemeente?
Nee, wij wisten van niets totdat er op 14 oktober jl. bij ons een aangetekende brief bezorgd werd met daarin de mededeling dat de Gemeente de Wet voorkeursrecht op onze grond had toegepast.

Kan dat dan zomaar en wat is het beoogde doel?
Dat vroegen wij ons dus ook af. Daarom zijn wij naar de informatieavond en naar de vergadering van de Commissie Openbaar Gebied geweest;
De Gemeente wil de verspreid liggende glastuinbouwbedrijven in Stompwijk gaan concentreren op een plek, namelijk bij de Huyssitterweg en de Tuinbouw weg. De meeste kassen staan al jarenlang leeg, die moeten opgekocht worden en daar is geld voor nodig. Slechts enkele tuinbouwbedrijven willen verplaatst worden naar de nieuwe lokatie, en daar is dus nog veel meer geld voor nodig. De Gemeente zegt dat zij zelf geen geld hebben om dit plan uit te voeren, daarom hebben ze bedacht om in de Westeinderpolder 350 huizen te bouwen. Hierdoor hopen ze de 12 miljoen euro te vangen die zij nodig hebben.

Is het dan nog wel in belang van de Stompwijkse gemeenschap?
Wel nee, de Commissie heeft dit tijdens de vergadering aan de wethouders gevraagd. Na wat ontwijkende antwoorden moesten ze uiteindelijk toch toegeven dat de nieuw te bouwen woonwijk alleen bedoeld was als kostendrager voor de reconstructie van de tuinbouwbedrijven. Extra voorzieningen voor Stompwijk waren niet aan de orde, over ontsluitingswegen en omleidingswegen was wel nagedacht maar daar was vooralsnog geen oplossing voor. Ook de huurhuizen en betaalbare woningen voor starters kunnen we wel vergeten, de nieuwbouw moet tenslotte zoveel mogelijk geld opbrengen. Het is nu dan ook wel begrijpe lijk waarom de Dorpsraad niet van te voren door de Gemeente was ingelicht.

Is er nog een ontkomen aan ?
Ja, dat denk ik wel. Het plan moet ook nog door de Provincie goed gekeurd worden. Het lijkt ons sterk als de Provincie ruim 20 hectare weiland in het groene hart laat volbouwen om wat oud glas op te ruimen en een enkele tuinder te laten verplaatsen. Maar dan moeten we vooral wel met z’n alle bezwaar aantekenen bij de gemeente en daar is o.a. onderstaande bon van Leo Wijnhoven een goed middel voor.
Bea Olyhoek