Westeinderpolder

Naar aanleiding van de plannen de Westeinderpolder misschien te bestemmen voor nieuwbouwwoningen, heb ik zoals u verleden week kon lezen in mijn stukje ‘Stompwijk¼, een blijvende parel of grijpbare blinkende diamant?’ het college van Burgemeester en Wethouders Leidschendam Voorburg op 15 november jl. op de hoogte gebracht van onze gedachten hierover. Ik heb aardig veel reacties bin nen gehad naar aanleiding van deze oproep. Wanneer u nu bedenkt dat u dit ook had moeten doen, kan dat altijd nog door onderstaande bon alsnog uit te knippen en dit toe te zenden aan: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leidschendam Voorburg, Postbus 905 – 2270 AX Voorburg. Ook kunt u via internet reageren naar de gemeente. Het adres is: www.info@leidschendam voorburg.nl met als onderwerp: bezwaarschrift bebouwing Westeinderpolder Stompwijk. Ik dank iedereen, die heeft gereageerd naar mij en die zich het lot van de Westeinderpolder aantrekt. Voor de volledigheid heb ik een afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Dorpsraad doen toekomen. De Dorpsraad heeft niet de adressen van de ingezonden reacties, dit om de privacy van de inzenders te waarborgen. Daarnaast heb ik de gemeente verzocht mij een schriftelijke reactie te geven, wanneer blijkt dat er wel een definitief besluit valt over de Westeinderpolder. Aangegeven is in mijn brief dat een afschrift van die reactie van de Gemeente Leidschendam Voorburg dan openbaar geplaatst wordt in de Dorpsketting. U hoort nog van mij.
Leo Wijnhoven….. U weet wel, die van de Zustersdijk

P.s. Op verzoek van de redactie houdt Leo voor uw reactie zijn brievenbus nog één week open, adres Zustersdijk 8. Red.

…………………………………………………
Laat Westeinderpolder groen blijven

Naam : …………………………………….

Adres : …………………………………….

Postcode : …………. Woonplaats : ……………

geeft te kennen bezwaar te maken tegen woningbouw in de Westeinderpolder te Stompwijk.

Datum : ……….. Handtekening: ………..