Boeren willen in gesprek met de stad

Een groene omgeving; we vinden het allemaal belangrijk maar het wordt steeds schaarser. In het Land van Wijk en Wouden het prachtige polderlandschap tussen de steden Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer – doen ongeveer 80 boeren mee met agrarisch natuurbeheer. Zij hebben zich verenigd in de vereniging Wijk en Wouden. Op dit moment wil de vereniging graag kijken wat ze nog méér kunnen doen voor natuur en landschap én wat ze kunnen doen om het platteland meer toegankelijk te maken voor de stedelingen uit Leiden, Leiderdorp en andere omliggende gemeenten. Op deze manier willen zij graag de relatie stad en platteland opnieuw vormgeven. Maatschappelijke organisatie worden uitgenodigd voor een werkbijeenkomst op donderdagavond 25 november.
Voorheen had de landbouwsector de zorg voor het landschap. Het land werd zodanig ingericht dat de boeren ook optimaal uit de voeten konden. Deze directe relatie is verbroken; er liggen vele nieuwe opgaven voor het landelijk gebied. Vooral in gebieden dichtbij de stad is het landelijk gebied niet langer het exclusieve domein voor de landbouw. Er liggen vele nieuwe wensen op het gebied van natuur en recreatie. Ecologie en een aantrekkelijk uitloopgebied voor de stedeling worden steeds belangrijker. Traditioneel kiest de overheid dan voor aankoop van grond om dit vervolgens in te (laten) richten en te (laten) beheren als natuur en/of recreatieterrein. Pas de laatste jaren wordt er gekeken of boeren ingeschakeld kunnen worden om dezelfde doelen te bereiken. Zo is de regeling agrarisch natuurbeheer redelijk succesvol gebleken; veel boeren doen mee. We hebben het dan over multifunctioneel landgebruik en groene diensten. Boeren leveren bepaalde inspanningen op boerenland waarmee winst voor natuur of recreatie behaald wordt en waarvoor de boer wordt beloond.
De financiering daarvan is verre van voldoende geregeld. De nieuwe opgaven (de vraagkant) en de nieuwe beheerders (de aanbodkant) moeten bij elkaar worden gebracht en er moeten nieuwe financieringsstromen op gang komen. Overheden zoeken naar financieringsbronnen en spreken anderen aan om ‘medeverantwoordelijkheid’ te nemen en mee te betalen aan groene diensten. Onder het motto; ‘de gebruiker betaalt’ ligt het voor de hand dat de mensen die kunnen genieten van dat platteland, of anderszins een belang hebben, gaan meebetalen aan het instandhouden en het meer beleefbaar maken van dat platteland.
Alle organisaties die mogelijk een belang hebben bij de ontwikkelingen in het Land van Wijk en Wouden zijn uitgenodigd zoals bijvoorbeeld natuur en milieu organisaties, (Cultuur ) Historische verenigingen, sport en recreatieve clubs, bewonersverenigingen, etc. De avond vindt plaats in het clubhuis van Swift aan de Willem van der Madeweg 1 in Leiden. Het programma start om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.